kanuni devri doğu ve batıda ilerlemeler Archive

Osmanlı Devleti’nin Batıdaki İlerlemeleri

İstanbul Osmanlılar tarafından alındıktan sonra Balkanlarda ilerlemek için herhangi bir engel kalmamıştı.Fatih zamanında; 1459’da Belgrat hariç tüm Sırbistan alındı. 1460’da Atina dışındaki tüm Mora