doğal kaynakların ülke ekonomisindeki yeri ve önemi Archive

Ormanların Ülke Ekonomisindeki yeri

Ormanlar; ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar gibi canlı varlıklarla toprak hava, su , ışık ve sıcaklık gibi fiziksel çevre faktörlerinin birlikte oluşturdukları karşılıklı