deyim aktarması ile ilgili sorular Archive

Ad Aktarmaları

Bir sözcüğün benzetme amacı olmaksızın başka bir sözcük yerine kullanılmasıdır. DİKKAT: Ad aktarmasında benzetme olmaz!Bunun yerine çeşitli anlam ilgileri mevcuttur. İç-dış, parça-bütün, neden-sonuç, sanatçı-yapıt,