bir konuda konuşurken neden olgu ve görüş ifadeleri kullanırız Archive

Olgu ile Görüş arasındaki farklar

Olgu: Herkes tarafından kabul edilen, sürekli olagelen kolayca anlaşılabilir bilgilerdir. Görüş: Kişiden kişiye değişen, kimine göre doğru kimine göre yanlış olan bilgilerdir. Olgu ve