atatürkün öğrenim gördüğü askeri lisenin bulunduğu şehir Archive

Atatürk’ün okuduğu okullar

Önce mahalle mektebine başladı. Sonra Şemsi Efendi Okuluna yazıldı.1894 de Selanik’te Sivil Rüştiye (ortaokul) Mektebine girdi. Fakat orta öğretimini burada tamamlamadı.Askeri Rüştiye’nin üçüncü sınıfına