23 temmuz 7 ağustos 1919 da ne oldu Archive

Erzurum kongresi (23 temmuz-7 ağustos 1919)

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti ile İtilaf devletleri arasında imzalanan Mondros Mütarekesi’nin uygulanması sonucunda ülkenin her yerinde işgaller başlamıştır. İtilaf devletlerinin işgalleri sonucunda